SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
0
6
2
1
Tình hình Kinh tế xã hội 26 Tháng Mười Một 2010 3:15:00 CH

Tình hình kinh tế tháng 11/2010

            1/ Về kinh tế:

            - Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: ước thực hiện 11 tháng đạt 3.430,4 tỷ đồng, tăng 10,42% so cùng kỳ; trong đó, khối công ty cổ phần có vốn nhà nước giảm 94,82%, khối hợp tác xã tăng 171,53%, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 14,11%, khối cơ sở sản xuất nhỏ tăng 6,43%.

            - Doanh thu thương mại dịch vụ: ước thực hiện 11 tháng đạt 33.955,3 tỷ đồng, tăng 20,75% so cùng kỳ. Trong đó, khối công ty cổ phần có vốn Nhà nước giảm 77,03%, khối hợp tác xã tăng 12,67%, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 20,49%, khối cơ sở sản xuất nhỏ tăng 31,11%.

            - UBND quận đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án phát triển thương mại dịch vụ đến năm 2010, tầm nhìn đến 2015; tiếp tục chỉ đạo các biện pháp để đẩy mạnh việc phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời gian tới.

            2/ Thu chi ngân sách:

            - Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 11 tháng đạt 95% dự toán năm (501,9/528,3 tỷ đồng), tăng 26% so cùng kỳ; trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 88,6% dự toán năm (301,3/340 tỷ đồng), tăng 27% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận ước thực hiện 11 tháng đạt 92,6% dự toán năm (264,7/285,9 tỷ đồng), tăng 5,8% so cùng kỳ.

            - Chi ngân sách quận ước thực hiện 11 tháng đạt 83% dự toán năm (261,5/313,9 tỷ đồng), tăng 21% so cùng kỳ; trong đó, chi thường xuyên đạt 88% dự toán năm (221,8/251,8 tỷ đồng), chi đầu tư ước đạt 64% dự toán năm (39,6/62,1 tỷ đồng).


Số lượt người xem: 5124    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm