SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
3
5
8
1
Tình hình Kinh tế xã hội 10 Tháng Mười Một 2010 8:30:00 SA

Tình hình kinh tế 10 tháng năm 2010

            1/ Về kinh tế:

            - Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: thực hiện 10 tháng đạt 3.069,9 tỷ đồng tăng 9,63% so cùng kỳ; ước thực hiện năm 2010 là 3.736,5 tỷ đồng tăng 7,7% so thực hiện năm 2009. Doanh thu thương mại - dịch vụ 10 tháng đạt 30.602,5 tỷ đồng, tăng 20,87% so cùng kỳ; ước thực hiện năm 2010 là 38.319 tỷ đồng  tăng 23,5% so thực hiện năm 2009.

            - UBND quận đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/QU ngày 19/11/2009 của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận. Thành lập bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển Thương mại-Dịch vụ-Tiểu thủ công nghiệp để hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện. Đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện đề án bước đầu đã có một số kết quả tích cực tạo chuyển biến về nhận thức và quán triệt chủ trương đến các đơn vị và doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế trên địa bàn.

            - Ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 16/4/2010 Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm tuyên truyền, vận động làm cho người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong nước của doanh nghiệp Việt Nam, ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

            - Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra việc chấp hành giá cả tại các siêu thị Coop mart Phú Thọ, Vinatex, các chợ trên địa bàn quận; đồng thời theo dõi tình hình biến động giá cả thị trường, giá vật liệu xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa trên thị trường, bình ổn giá thị trường và kiềm chế lạm phát. Chỉ đạo đội Quản lý thị trường 11B phối hợp công an quận thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng; phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

            2/ Thu chi ngân sách:

            - Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 10 tháng đạt 90% dự toán năm (474,4/528,3 tỉ đồng), tăng 34% so cùng kỳ; trong đó, thuế công thương nghiệp đạt 82% dự toán năm (277,7/340 tỷ đồng) tăng 37% so cùng kỳ. Ước thực hiện năm 2010 thu ngân sách nhà nước là 529,4 tỷ đồng đạt 100,2% so dự toán; thuế công thương nghiệp là 323,3 tỷ đồng đạt 95% dự toán tăng 1% so thực hiện năm 2009.

            - Thu ngân sách quận: thực hiện 10 tháng đạt 85% dự toán năm (243,3/285,9 tỷ đồng), tăng 34% so cùng kỳ. Ước thực hiện năm 2010 là 286 tỷ đồng đạt 100,1% dự toán năm, tăng 11% so cùng kỳ.

            - Chi ngân sách quận: thực hiện 10 tháng đạt 68% dự toán (214,9/313,9 tỉ đồng) tăng 21% so cùng kỳ; trong đó, chi thường xuyên đạt 76% dự toán năm (191,9/251,8 tỷ đồng); chi đầu tư đạt 37% dự toán (23/62 tỷ đồng). Ước thực hiện năm 2010 là 308 tỷ đồng đạt 98% so dự toán (308/313,9 tỉ đồng), tăng 16% so cùng kỳ; trong đó, chi thường xuyên đạt 100% dự toán năm (251,8/251,8 tỷ đồng); chi đầu tư đạt 91% dự toán (56,3/62 tỷ đồng)

            Năm 2010, chi ngân sách chủ yếu tập trung cho chi thường xuyên, giao bổ sung dự toán cho các đơn vị để thực hiện chi tăng lương tối thiểu và chi theo chế độ chính sách mới phát sinh. Ủy ban nhân dân quận đã thực hiện quyết toán và công khai quyết toán ngân sách quận năm 2009. Tiếp và làm việc với đoàn Kiểm toán nhà nước kiểm toán ngân sách quận năm 2009. Triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 2011, làm việc với sở Tài chính về dự toán chi ngân sách 2011.

 


Số lượt người xem: 5488    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm