SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
3
6
8
4
Tình hình Kinh tế xã hội 29 Tháng Mười 2010 1:55:00 CH

Tình hình kinh tế tháng 10/2010

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: chính thức 9 tháng đạt 2.674,7 tỷ đồng, tăng 7,02% so cùng kỳ...

1/ Về kinh tế:

            - Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: chính thức 9 tháng đạt 2.674,7 tỷ đồng, tăng 7,02% so cùng kỳ. Ước thực hiện 10 tháng đạt 3.069,9 tỷ đồng, tăng 9,63% so cùng kỳ; trong đó, khối công ty cổ phần có vốn nhà nước giảm 94,74%, khối hợp tác xã tăng 184,26%, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 12,61%, khối cơ sở sản xuất nhỏ tăng 7,56%.

            - Doanh thu thương mại dịch vụ: chính thức 9 tháng đạt 27.083,9 tỷ đồng tăng 20,01% so cùng kỳ. Ước thực hiện 10 tháng đạt 30.602,5 tỷ đồng, tăng 20,87% so cùng kỳ. Trong đó, khối công ty cổ phần có vốn Nhà nước giảm 78,87%, khối hợp tác xã tăng 12,61%, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 20,55%, khối cơ sở sản xuất nhỏ tăng 32,60%.

            2/ Thu chi ngân sách:

            - Tổng thu ngân sách nhà nước chính thức 9 tháng đạt 76% dự toán năm (402,8/528,3 tỷ đồng) tăng 27% so cùng kỳ. Ước thực hiện 10 tháng đạt 87% dự toán năm (459,2/528,3 tỷ đồng), tăng 30% so cùng kỳ; trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 82% dự toán năm (277,7/340 tỷ đồng), tăng 37% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận chính thức 9 tháng đạt 78% dự toán năm (223,1/285,9 tỷ đồng). Ước thực hiện 10 tháng đạt 86% dự toán năm (246,7/285,9 tỷ đồng), tăng 44% so cùng kỳ.

            - Chi ngân sách quận chính thức 9 tháng đạt 61% dự toán năm (191,8/313,9 tỷ đồng). Ước thực hiện 10 tháng đạt 72% dự toán năm (226,8/313,9 tỷ đồng), tăng 24% so cùng kỳ; trong đó, chi thường xuyên đạt 80% dự toán năm (226,8/251,8 tỷ đồng), chi đầu tư ước đạt 37% dự toán năm (23/62 tỷ đồng).


Số lượt người xem: 4744    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm