SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
3
4
5
8
Phổ biến pháp luật 02 Tháng Mười Một 2022 3:20:00 CH

Giới thiệu Luật Kinh doanh bảo hiểm


Ngày 16/6/2022, Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật kinh doanh Bảo hiểm.

Luật này gồm 157 điều quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, quy định các hành vi nghiêm cấm như sau:

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm khi không có giấy phép thành lập và hoạt động.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm không đúng phạm vi được cấp phép.

Hoạt động đại lý bảo hiểm, hoạt động dịch vụ phụ trợ bảo hiểm khi không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các hành vi gian lận bao gồm:

Thông đồng với người thụ hưởng để giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật;

Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm;

Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra;

Tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm.

Đe dọa, cưỡng ép giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Xem toàn văn: Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022.

Phòng Tư pháp

 


Số lượt người xem: 289    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm