SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
5
0
7
5
Phổ biến pháp luật 18 Tháng Tư 2022 8:40:00 SA

Pháp lệnh 01/2022/UBTVQH15 về trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

 


Ngày 24/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh 01/2022/UBTVQH15 về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Theo đó, chi phí trong việc xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bao gồm:

(1) Chi phí cho người phiên dịch, người dịch thuật;

(2) Chi phí cho Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị;

(3) Chi phí giám định, chi phí sao chụp tài liệu và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm chi trả chi phí được quy định như sau:

- Chi phí quy định tại điểm (1) do Tòa án yêu cầu chi trả; trường hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị đề nghị thì do Trung tâm này chi trả;

- Chi phí quy định tại điểm (2), (3) nếu người bị đề nghị, cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị tự yêu cầu thì họ chi trả, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Pháp lệnh 01/2022/UBTVQH15 có hiệu lực từ ngày thông qua.

Phòng Tư pháp

 


Số lượt người xem: 887    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm