SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
4
1
5
7
Phổ biến pháp luật 25 Tháng Ba 2022 3:00:00 CH

Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

 


Ngày 10/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Cụ thể, từ ngày 01/7/2022, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với bên thứ ba.

(Trước đây, theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 119/2015/NĐ-CP thì bên nhận thầu mới có trách nhiệm tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự với bên thứ ba).

Ngoài ra, quy định số tiền bảo hiểm tối thiểu khi thực hiện trách nhiệm dân sự với bên thứ ba như sau:

- Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là một trăm (100) triệu đồng cho một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất.

- Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) được xác định như sau:

+ Đối với công trình có giá trị dưới 1.000 (một nghìn) tỷ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

+ Đối với công trình có giá trị từ 1.000 (một nghìn) tỷ đồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 100 (một trăm) tỷ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

Xem toàn văn Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Phòng Tư pháp

 


Số lượt người xem: 621    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm