SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
6
9
9
4
Phổ biến pháp luật 12 Tháng Tư 2021 5:45:00 CH

Hướng dẫn mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

 

 

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2021thay thế Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN gồm có 05 chương, 11 điều, quy định về vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ; vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng); vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng thông tin và thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện hoạt động sự nghiệp và dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa); hiệu lực thi hành của Thông tư trách nhiệm thi hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Phòng Tư pháp

 


Số lượt người xem: 1049    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm