SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
4
0
6
5
Phổ biến pháp luật 25 Tháng Sáu 2020 8:40:00 SA

Tăng số lượng tối đa phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn loại II

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/ 01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Theo đó, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính cấp xã đã được quy định điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/ 01/2016 của Chính phủ, nay được khoản 2 Điều 1 Nghị định số 69/2020/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung  như sau:

1. Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn

- Xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Xã loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

2. Đối với đơn vị hành chính ở đô thị

- Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Phường, thị trấn loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Tuy nhiên, từ ngày Nghị định 69/2020/NĐ-CP có hiệu lực cho đến khi bầu ra Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phương, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2016/NĐ-CP (Điều 3 Nghị định 69/2020/NĐ-CP).

 

 


Số lượt người xem: 1201    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm