SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
3
7
8
7
Phổ biến pháp luật 17 Tháng Mười 2019 11:20:00 SA

Một số ngành nghề, công việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo quy định của pháp luật

 

Hiện nay, cán bộ, công chức, viên chức là những người công tác, làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, … theo quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau như Luật Cán bộ, Công chức; Luật Viên chức; Luật Phòng, chống tham nhũng, … và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định một số ngành nghề, công việc mà cán bộ, công chức không được làm theo quy định của pháp luật như sau: 

1. Thành lập, quản lý doanh nghiệp

Cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị không được thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và hợp tác xã theo quy định tại Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

2. Làm luật sư

Không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho người đang là cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi năm 2012.

3. Làm tư vấn về những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết

Cán bộ, công chức, viên chức không được làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật Nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng 2018.

4. Kinh doanh trong lĩnh vực mình quản lý

Luật Phòng chống tham nhũng 2018 cấm cán bộ, công chức, viên chức thành lập, giữ chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định.

5. Tham gia bán hàng đa cấp

Cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị không được tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 28 Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Góp vốn vào doanh nghiệp có ngành nghề trực tiếp quản lý

Trường hợp cán bộ, công chức là người đứng đầu, cấp phó trong cơ quan Nhà nước thì không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý Nhà nước theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng 2018.

 


Số lượt người xem: 3423    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm