SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
7
1
9
8
Phổ biến pháp luật 19 Tháng Ba 2019 8:55:00 SA

Một số quy định pháp luật về đặt tên cho con

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trẻ em khi sinh ra có quyền có khai sinh, họ, tên, … Quyền có họ, tên là một trong những quyền nhân thân được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 nhưng việc cha, mẹ đặt tên cho con như thế nào cần phải tuân theo các quy định pháp luật nhất định.

Điều 26 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó.

Một số quy định của pháp luật về việc đặt tên cho con:

- Không được đặt tên xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 của Bộ luật Dân sự 2015 thì việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự tại Điều 3 của Bộ luật này.

- Tên phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam

Khoản 3 Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015 quy định tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam.

- Không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ

Khoản 3 Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định những tên được đặt bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ như Huỳnh Thị *, Lê Văn 5, Đoàn Thị @,... sẽ không được chấp nhận.

Ngoài các trường hợp nêu trên, Bộ luật Dân sự 2015 không hạn chế độ dài của tên, tức cha mẹ có thể đặt tên con có một hoặc nhiều chữ.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định nội dung khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Luật Hộ tịch như sau: Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong Tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán.

Mặt khác, Luật Quốc tịch Việt Nam quy định Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam, theo đó: Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 


Số lượt người xem: 2100    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm