SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
3
6
1
3
Phổ biến pháp luật 03 Tháng Mười 2018 8:25:00 SA

Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai

Đất đai, nhà ở thường là những tài sản có giá trị lớn của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Nhà nước đã ban hành nhiều quy định pháp luật có liên quan để điều chỉnh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Trong đó, Nhà nước cũng quy định những điều cấm trong lĩnh vực đất đai tại Điều 12 Luật Đất đai năm 2013, như sau:

1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.

3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.

4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.

5. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật này.

6. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai.

9. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật.

10. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 


Số lượt người xem: 2029    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm