SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
3
3
9
1
Phổ biến pháp luật 02 Tháng Bảy 2016 10:45:00 SA

Không thực hiện ngừng cung cấp điện đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 03/06/2016, Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 5735/SCT-QLNL về không thực hiện ngừng cung cấp điện đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Theo Luật Xây dựng năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015), không quy định cơ quan có thẩm quyền không cung cấp các dịch vụ điện, nước đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hoạt động xây dựng. Và đến nay, Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng năm 2003 về xử lý vi phạm trật tự đô thị chưa được thay thế.

Do Luật Xây dựng năm 2014 không quy định, nên trong thời gian chờ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 626/BXD-TTr ngày 30/3/2015 báo cáo Chính phủ quyết định đình chỉ thực hiện việc ngừng cấp điện đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trật tự xây dựng. Vì vậy, để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Xây dựng năm 2014, các đơn vị điện lực không thực hiện ngừng cung cấp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật Xây dựng, quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 30/2013/TT-BCT của Bộ Công thương.


Số lượt người xem: 2812    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm