SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
3
6
4
0
Phổ biến pháp luật 24 Tháng Tám 2015 4:15:00 CH

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đang chấp hành biện pháp giáo dục tại phường và đối tượng đang thi hành hình phạt tù được hưởng án treo trên địa bàn quận năm 2015

Thực hiện theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 09/01/2015 của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật quận 11 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn quận năm 2015; Vừa qua, Phòng Tư pháp quận đã ban hành Kế hoạch số 316/KH-TP về tổ chức sinh hoạt, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đang chấp hành biện pháp giáo dục tại phường và đối tượng đang thi hành hình phạt tù được hưởng án treo trên địa bàn quận 11. Đồng thời, Phòng Tư pháp cũng đã đã tổ chức sinh hoạt, trao đổi những quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự về việc xóa án tích; hướng dẫn đơn cho những người bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo đã chấp hành xong bản án, xin xóa án tích.

Theo quy định, những người bị Tòa án nhân dân quận xét xử và bị kết án, sau khi chấp hành xong bản án, khi có yêu cầu xóa án tích phải thực hiện các quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự mới được Tòa án cấp Giấy Chứng nhận xóa án tích. Điều 63 Bộ luật Hình sự quy định: Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 64 đến 67 của Bộ luật Hình sự.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án và được Tòa án cấp Giấy chứng nhận.

Theo quy định tại Điều 64 Bộ luật Hình sự: Những người sau đây đương nhiên được xóa án tích:

1/ Người được miễn hình phạt

2/ Người bị kết án không phải về tội quy định tại Chương XI (Các tội xâm phạm an ninh quốc gia) và Chương XXIV của Bộ luật hình sự (Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh), nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a/ Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b/ Ba năm trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm;

c/ Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba năm đến mười lăm năm;

d/ Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên mười lăm năm.

Điều 65 Bộ luật hình sự quy định: Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

1/ Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật Hình sự, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án trong các trường hợp sau đây:

a/ Đã bị phạt tù đến ba năm mà không phạm tội mới trong thời hạn ba năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án;

b/ Đã bị phạt tù từ trên ba năm đến mười lăm năm mà không phạm tội mới trong thời hạn bảy năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án;

c/ Đã bị phạt tù trên mười lăm năm mà không phạm tội mới trong thời hạn mười năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án.

2/ Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu phải chờ một năm sau mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi thì phải sau hai năm mới được xin xóa án tích.

Cách tính thời hạn để xóa án tích:

1/ Thời hạn để xóa án tích quy định tại Điều 64 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.

2/ Nếu chưa được xóa án tích mà phạm tội mới, thì thời hạn để xóa án tích cũ  tính từ ngày chấp hành xong bản án mới.

3/ Việc chấp hành xong bản án bao gồm việc chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án.

4/ Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.

Ví dụ: Bản án số 55/2013/ HSST ngày 2/7/2013 của Tòa án nhân dân quận xử phạt bị cáo Huỳnh A 03 (ba) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm tính từ ngày tuyên án 2/7/2013; giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú để giám sát và giáo dục.

Từ ngày 2/7/2013 đến 2/7/2014 bị cáo Huỳnh A đã chấp hành xong bản án và không phạm tội mới từ 2/7/2014 đến 2/7/2015. Kể từ ngày 3/7/2015 ông Huỳnh A làm đơn gửi Chánh án Tòa án nhân dân quận xin xóa án tích.

Các loại đơn gồm có:

1/ Đơn xin xóa án tích gửi Chánh án Tòa án nhân dân quận.

2/ Đơn gửi Ủy ban nhân dân phường nơi cư trú xin xác nhận chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú.

3/ Đơn gửi Công an phường nơi cư trú xin xác nhận trong thời gian thi hành bản án không vi phạm pháp luật tại nơi cư trú.

4/ Đơn gửi Công an quận xin xác nhận trong thời gian thi hành bản án không phạm tội mới.

5/ Đơn gửi Chi cục Thi hành án dân sự quận xin xác nhận đã thực hiện nghĩa vụ theo quy định của bản án.


Số lượt người xem: 3337    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm