SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
3
4
6
4
Phổ biến pháp luật 20 Tháng Sáu 2015 10:10:00 SA

Quy định mới không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở

 Kể từ ngày 01/07/2015, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014 chính thức có hiệu lực thi hành.

Luật Nhà ở có 183 Điều quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Tại Khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở quy định: Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu. Đối với các giao dịch quy định nói trên thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.

Như vậy, kể từ ngày 01/07/2015 tới đây, các trường hợp quy định như đã nêu trên khi thực hiện giao dịch, không bắt buộc hai bên giao dịch bằng một hợp đồng phải đến cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ký công chứng, chứng thực đều có giá trị pháp lý khi hai bên giao dịch thống nhất về ý chí và ký hợp đồng giao dịch. Nếu các bên có nhu cầu, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ký công chứng, chứng thực thì cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực phải tiếp nhận và thực hiện việc công chứng, chứng thực, không được từ chối. Việc công chứng hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng (Phòng Công chứng hoặc Văn phòng Công chứng). Việc chứng thực hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở.


Số lượt người xem: 6624    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm