SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
3
7
6
2
Phổ biến pháp luật 06 Tháng Mười 2014 2:20:00 CH

Phổ biến Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự cho những người bị phạt tù được hưởng án treo

Thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho những đối tượng đặc thù theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân và Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Tư pháp quận 11 đã có kế hoạch tổ chức phổ biến, giáo dục Bộ luật Tố tụng hình sự về xóa án tích cho những người bị phạt tù hưởng án treo đang cư trú trên địa bàn quận.                                                                                             

Theo đó, Phòng Tư pháp quận 11 đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường tổ chức mời 69 người bị phạt tù được hưởng án treo đang cư trú tại quận 11 họp mặt tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 5 quận 11 để nghe phổ biến, giáo dục về xóa án tích được quy định trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự.

Điều 64: Đương nhiên xóa án tích (Bộ luật Hình sự)

Những người sau đây đương nhiên được xóa án tích:

1/ Người được miễn hình phạt.

2/ Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI (Các tội xâm phạm an ninh quốc gia) và Chương XIV (Các tội xâm phạm sở hữu) của Bộ luật Hình sự, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a. Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b. Ba năm trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm;

c. Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba năm đến mười lăm năm;

d/ Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên mười lăm năm.

Điều 65: Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

1/ Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XI và Chương XIV của Bộ luật Hình sự, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án trong các trường hợp sau đây:

a. Đã bị phạt tù đến ba năm mà không phạm tội mới trong thời hạn ba năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án;

b. Đã bị phạt tù từ trên ba năm đến mười lăm năm mà không phạm tội mới trong thời hạn bảy năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án;

c. Đã bị phạt tù trên mười lăm năm mà không phạm tội mới trong thời hạn mười năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án.

2/ Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu phải chờ một năm sau mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi thì phải sau hai năm mới được xin xóa án tích.

Điều 66: Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú đề nghị, thì có thể được Tòa án xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời gian quy định.

Điều 67: Cách tính thời hạn để xóa án tích

1/ Thời hạn để xóa án tích quy định tại Điều 64 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.

2/ Nếu chưa được xóa án tích mà phạm tội mới, thì thời hạn để xóa án tích cũ tính từ ngày chấp hành xong bản án mới.

3/ Việc chấp hành xong bản án bao gồm việc chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án.

4/ Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.

Điều 270. Đương nhiên xóa án tích (Bộ luật Tố tụng hình sự)

Theo yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích quy định tại Điều 64 của Bộ luật Hình sự nói trên, Chánh án Tòa án đã xử sơ thẩm vụ án cấp giấy chứng nhận là họ đã được xóa án tích.

Điều 271. Xóa án tích do Tòa án quyết định

1. Trong những trường hợp quy định tại Điều 65 và Điều 66 của Bộ luật Hình sự như đã nói trên, việc xóa án tích do Tòa án quyết định. Người bị kết án tù phải có đơn gửi Tòa án đã xử sơ thẩm vụ án kèm theo nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi cư trú hoặc làm việc.

2. Chánh án Tòa án đã xử sơ thẩm chuyển tài liệu về việc xin xóa án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp để phát biểu ý kiến bằng văn bản. Nếu xét thấy đủ điều kiện thì Chánh án ra quyết định xóa án tích; trong trường hợp chưa đủ điều kiện thì quyết định bác đơn xin xóa án tích.

Sau khi nghe đại diện Phòng Tư pháp quận 11 báo cáo các quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự về việc xóa án tích, những người bị phạt tù được hưởng án treo tham dự đã phát biểu yêu cầu hướng dẫn thủ tục để họ biết và thực hiện việc xin xóa án tích. Đại diện Phòng Tư pháp quận 11 đã hướng dẫn thủ tục xin xóa án tích cho mọi người biết để thực hiện việc xóa án tích cho cá nhân mình.


Số lượt người xem: 3940    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm