SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
4
0
6
9
Phổ biến pháp luật 21 Tháng Bảy 2014 9:40:00 SA

Chính phủ ban hành nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận

Ngày 05/05/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/06/2014, thay thế Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị định 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2008/NĐ-CP.

Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 37/2014/NĐ-CP, các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh bao gồm:

1/ Phòng Nội vụ

2/ Phòng Tư pháp           

3/ Phòng Tài chính - Kế hoạch

4/ Phòng Tài nguyên và Môi trường   

5/ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

6/ Phòng Văn hóa và Thông tin            

7/  Phòng Giáo dục và Đào tạo

8/ Phòng Y tế                                       

9/ Thanh tra huyện                           

10/ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Ngoài 10 cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định tại Điều 7 của Nghị định 37/2014/NĐ-CP, Nghị định cũng quy định thêm tại Điều 8: Các cơ quan chuyên môn được tổ chức để phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện như sau:

1. Ở các quận: Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị

2. Ở các thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị             

3. Ở các huyện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Dân tộc.


Số lượt người xem: 4021    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm