SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
3
5
4
9
Phổ biến pháp luật 26 Tháng Tư 2014 4:40:00 CH

Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại quận 11

Ngày 08/06/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính.

Ngày 05/07/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg về việc tổ chức thực hiện Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Ngày 07/02/2014, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 05/2014/TT-BTP hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Ngày 06/03/2014, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch 1099/KH-STP tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2014.

Sau khi tham dự Hội nghị tập huấn trên, Phòng Tư pháp quận đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho lãnh đạo và công chức của các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận.

Theo quy định, Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

Trình tự thực hiện là thứ tự các bước tiến hành của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính trong giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức.

Hồ sơ là những loại giấy tờ mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính cần phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trước khi cơ quan thực hiện thủ tục hành chính giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức.

Yêu cầu, điều kiện là những đòi hỏi mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải đáp ứng hoặc phải làm khi thực hiện một thủ tục hành chính cụ thể.

Kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp.

Địa chỉ tiếp nhận tại số: 141 - 143 đường Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; Số điện thoại chuyên dùng: (08) 38. 230. 436; Thư điện tử: kstthc.stp@tphcm.gov.vn


Số lượt người xem: 4073    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm