SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
5
2
3
8
Phổ biến pháp luật 04 Tháng Mười Hai 2013 10:00:00 SA

Thực hiện đăng ký khai sinh - cấp thẻ bảo hiểm y tế - đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Ủy ban nhân dân phường

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND thực hiện quy chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn quận 11.

Theo đó, kể từ ngày 02/12/2013, Ủy ban nhân dân phường, Bảo hiểm y tế quận, Công an quận thực hiện Quy chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn quận 11 theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành về quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức triển khai và thông báo cho nhân dân phường biết việc thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi, gồm:

v Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú: áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi có cha hoặc mẹ hay người nuôi dưỡng có đăng ký thường trú tại quận 11.

Hồ sơ Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi:

Người đi đăng ký phải nộp 01 (một) bộ hồ sơ, xuất trình các giấy tờ và nộp lệ phí đăng ký thường trú theo quy định hiện hành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân phường nơi cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ em thường trú.

1/ Giấy tờ phải xuất trình:

a/ Giấy chứng minh nhân dân của người đi đăng ký khai sinh;

b/ Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Trường hợp công chức hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ em không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.

2/ Hồ sơ phải nộp:

a/ Tờ khai đăng ký khai sinh;

b/ Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực;

c/ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

d/ Giấy tờ kèm theo gồm:

- Trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo mẹ: Hộ khẩu của người mẹ (bản chính);

- Trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo cha: Hộ khẩu của người cha (bản chính);

- Trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo người nuôi dưỡng; Hộ khẩu của người nuôi dưỡng (bản chính) và các giấy tờ chứng minh theo Điểm d, Khoản 2, Điều 7 Thông tư 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú; Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010 của Chính phủ về cư trú.

Người dân khi có yêu cầu, nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường nơi có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú để được xem xét hướng dẫn, giải quyết. Thời hạn 11 (mười một) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. Người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân phường nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả: Giấy khai sinh, Thẻ bảo hiểm y tế và Hộ khẩu.

v Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú tại phường

Hồ sơ đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú

Người đi đăng ký phải nộp 01 (một) bộ hồ sơ và xuất trình các giấy tờ tại Bộ phận tiếp và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân phường nơi thường trú của người chết.

1/ Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân của người đi đăng ký khai tử.

2/ Giấy tờ phải nộp:

a/ Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế cho Giấy báo tử theo quy định tại Điều 22, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

b/ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

c/ Hộ khẩu (bản chính) có đăng ký thường trú của người chết.

Người dân khi có yêu cầu, nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường nơi người chết có đăng ký thường trú để được xem xét hướng dẫn, giải quyết. Thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. Người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân phường nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả: Giấy chứng tử và Hộ khẩu.


Số lượt người xem: 6717    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm