SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
6
9
4
1
Phổ biến pháp luật 04 Tháng Mười Một 2013 2:50:00 CH

Thời hạn cấp chứng minh nhân dân

Kể từ ngày 02/11/2013, Nghị định 106/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/09/2013 chính thức có hiệu lực thi hành. Nghị định quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ.

Trong đó, Nghị định quy định sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân như sau:

“Kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ và làm xong thủ tục theo quy định tại Điểm a,b Khoản 1, Điều 1 của Nghị định 106/2013/NĐ-CP, cơ quan Công an phải làm xong Chứng minh nhân dân cho công dân trong thời hạn sớm nhất, thời hạn giải quyết việc cấp Chứng minh nhân dân tại thành phố, thị xã là không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới, cấp đổi, 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại; tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo, thời gian giải quyết việc cấp Chứng minh nhân dân đối với tất cả các trường hợp là không quá 20 ngày làm việc; các khu vực còn lại thời gian giải quyết việc cấp Chứng minh nhân dân là không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp”.


Số lượt người xem: 5116    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm