SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
6
8
7
2
Phổ biến pháp luật 11 Tháng Tư 2013 8:15:00 SA

Chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ngày 09/04/2013 Chính phủ ban hành Nghị định 31/2013/NĐ/CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Nghị định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2013. Theo quy định tại Nghị định: Những người có đủ điều kiện sau đây được xem xét xác nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945:

a/ Tham gia hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b/ Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương hoặc được kết nạp lại trước ngày 19 tháng 08 năm 1945, được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận theo quy định tại Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 24 tháng 12 năm 1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IV) về chính sách, chế độ đối với cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm và Thông tri số 07-TT/TC ngày 21 tháng 03 năm 1979 của Ban Tổ chức trung ương hướng dẫn vận dụng tiêu chuẩn và xác nhận những đối tượng hưởng chính sách, chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 19 tháng 8 năm 1945.

Không xác nhận đối với trường hợp bị khai trừ khỏi Đảng.

Căn cứ xác nhận:

1/ Người hoạt động cách mạng còn sống thì căn cứ một trong các giấy tờ sau:

a/ Lý lịch của cán bộ, đảng viên khai từ năm 1962 trở về trước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý;

b/ Lý lịch khai trong Cuộc vận động bảo vệ Đảng theo Chỉ thị số 90-CT/TW ngày 01 tháng 3  năm 1965 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III);

c/ Lý lịch đảng viên khai năm 1975, 1976 theo Thông tri số 297/TT-TW ngày 20 tháng 4 năm 1974 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III) đối với người hoạt động cách mạng được kết nạp vào Đảng sau năm 1969 và người hoạt động liên tục ở các chiến trường B, C, K từ năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.

2/ Người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần từ ngày 30 tháng 6 năm 1999 trở về trước thì căn cứ một trong các giấy tờ sau có ghi nhận thời gian tham gia hoạt động cách mạng:

a/ Lý lịch theo quy định  tại Khoản 1 Điều 6 thuộc Nghị định 31//2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 của Chính phủ;

b/ Hồ sơ của người đã được khen thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập;

c/ Hồ sơ liệt sĩ;

d/ Lịch sử đảng bộ từ cấp xã trở lên được các cơ quan Đảng có thẩm quyền thẩm định và đã xuất bản;

đ/ Hồ sơ, tài liệu đang lưu giữ tại cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước, Bảo tàng lịch sử của Trung ương và địa phương từ cấp huyện trở lên.

3/ Đối với người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần sau ngày 30 tháng 6 năm 1999 thì căn cứ để xem xét, công nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 thuộc Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 của Chính phủ.


Số lượt người xem: 4694    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm