SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
6
9
6
9
Phổ biến pháp luật 15 Tháng Giêng 2013 10:45:00 SA

Luật dự trữ quốc gia

Luật dự trữ quốc gia được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2013.

Luật dự trữ quốc gia quy định việc hình thành, quản lý, điều hành và sử dụng dự trữ quốc gia; quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong họat động dự trữ quốc gia.

            Mục tiêu của dự trữ quốc gia là Nhà nước hình thành, sử dụng dự trữ quốc gia nhằm chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh.

Các hành vi bị cấm được quy định tại Điều 22 của Luật Dự trữ quốc gia:

1/ Tiết lộ bí mật nhà nước về dự trữ quốc gia.

2/ Lợi dụng việc nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, vận chuyển hàng dự trữ quốc gia, tự ý thay đổi giá mua, giá bán hàng dự trữ quốc gia để trục lợi.

3/ Thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái các quy định về quản lý dự trữ quốc gia gây hư hỏng, mất mát, lãng phí tài sản thuộc dự trữ quốc gia.

4/ Xâm phạm, phá họai cơ sở vật chất - kỹ thuật, hàng hóa dự trữ quốc gia.

5/ Cản trở họat động dự trữ quốc gia.

6/ Sử dụng hàng dự trữ quốc gia sai mục đích.

7/ Nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia không đúng thẩm quyền, không đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, địa điểm.

8/ Can thiệp trái pháp luật trong họat động dự trữ quốc gia.

9/ Thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê trong hoạt động dự trữ quốc gia.

10/ Thuê tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện bảo quản hàng dự trữ quốc gia.


Số lượt người xem: 4710    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm