SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
3
8
7
7
Phổ biến pháp luật 27 Tháng Sáu 2012 1:40:00 CH

Kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Ngày 09 tháng 5 năm 2012 Bộ Tài Chính và Bộ Tư Pháp đã ban hành Thông Tư Liên Tịch số: 71/2012/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2012.

Đối tượng áp dụng:

1/ Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong họat động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và hoàn trả tiền bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

2/ Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do họat động của cơ quan, người thi hành công vụ gây ra được bồi thường theo quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

3/ Cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

Nguồn kinh phí:

1/ Kinh phí bồi thường:

a/ Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí bồi thường đối với cơ quan có trách nhiệm bồi thường là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở trung ương.

b/ Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí bồi thường đối với cơ quan có trách nhiệm bồi thường là các Sở, ban, ngành địa phương.

2/ Kinh phí thực hiện việc giải quyết bồi thường của cơ quan có trách nhiệm bồi thường được sử dụng trong dự tóan chi quản lý hành chính của cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

3/ Kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về bồi thường được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về bồi thường.


Số lượt người xem: 4793    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm