SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
3
6
0
1
Phổ biến pháp luật 04 Tháng Sáu 2012 3:25:00 CH

Phương án chữa cháy phải được bổ sung, chỉnh lý kịp thời

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 46/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Nghị định quy định phương án chữa cháy phải được bổ sung, chỉnh lý kịp thời khi có những thay đổi về tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc hại và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy.

Cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy cơ sở và khu vực dân cư cần huy động lực lượng, phương tiện của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và của nhiều cơ quan, tổ chức hoặc nhiêu địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ sở thuộc danh mục do Bộ Công an quy định có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy xây dựng phương án chữa cháy cho khu dân cư, cơ sở do mình quản lý theo hướng dẫn của Bộ Công an (Bộ Công an có trách nhiệm quy định danh mục cơ sở, khu dân cư. Cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy).

Người đứng đầu cơ sở, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ trong phạm vi quản lý của mình.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2012.


Số lượt người xem: 8661    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm