SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
3
5
0
6
Phổ biến pháp luật 30 Tháng Năm 2012 8:55:00 SA

Nghị định về thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Ngày 25/4/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2012/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Nghị định này quy định chi tiết về:

- Công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

- Bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen.

- Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu.

- Ghi nhãn thực phẩm.

- Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm.

Đối với việc ghi hạn sử dụng trên nhãn thực phẩm, Nghị định nêu rõ, đối với thực phẩm ghi "Hạn sử dụng" hoặc "Sử dụng đến ngày" thì không được phép bán ra thị trường khi đã quá thời hạn này. Đối với thực phẩm ghi "Sử dụng tốt nhất trước ngày" thì sau thời điểm này thực phẩm vẫn được phép bán ra trên thị trường nếu nhà sản xuất chứng minh được thực phẩm đó an toàn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải ghi hạn sử dụng rõ ràng theo một trong hai hình thức "Hạn sử dụng", hoặc "Sử dụng đến ngày". Chỉ nhà sản xuất thực phẩm mới được kéo dài hạn sử dụng cho thực phẩm của mình và hạn sử dụng kéo dài tối đa chỉ bằng hạn sử dụng đã quy định lần đầu tiên.

Các thực phẩm bao gói sẵn phải bắt buộc ghi nhãn theo quy định của pháp luật về ghi nhãn thực phẩm. Tùy từng loại thực phẩm bao gói sẵn, ngoài các quy định trên, nội dung bắt buộc ghi nhãn còn phải đáp ứng một số quy định như: thông tin trên nhãn phải đúng bản chất sản phẩm, trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây hiểu lầm cho người sử dụng; Khi lấy thành phần nào đó trong sản phẩm làm tên sản phẩm thì phải ghi rõ hàm lượng thành phần đó bên cạnh tên sản phẩm; tên sản phẩm phải là cỡ chữ lớn nhất, rõ nhất và tối thiểu gấp 3 lần cỡ chữ khác trên nhãn...

Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý, thanh tra về an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất bản, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 11/06/2012.


Số lượt người xem: 4837    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm