SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
3
5
7
1
Phổ biến pháp luật 16 Tháng Ba 2011 8:45:00 SA

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân

Một số quy định đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân

            I. Điều kiện:

            Người ứng cử phải là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

            II. Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội:

            1 - Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

            2 - Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật;

            3 - Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước;

            4 - Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm;

            5 - Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

            III. Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân:

            1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và xây dựng, phát triển địa phương;

            2. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân;

            3. Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân, có khả năng tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật; am hiểu tình hình kinh tế - xã hội để tham gia quyết định những vấn để quan trọng ở địa phương;

            4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm;

            5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

            IV. Những người sau đây không đưọc ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân:

            1- Người thuộc các trường hợp đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải chấp hành hình phạt tù người đang bị tạm giam và người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.

            2- Người đang bị khởi tố về hình sự;

            3- Người đang phải chấp hành bản án, quyết định hình sự của Toà án;

            4- Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Toà án những chưa được xoá án;

            5- Người đang chấp hành quyết định xử lý hành chính về giáo dục tại xã, phường, thị trấn, tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc đang bị quăn chế hành chính.

            Những người đã có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đống nhân dân mà đến thời điểm bắt đấu bầu cử bị khởi tố về hình sự, bị bắt giữ vì phạm tội quả tang hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng bầu cử xoá tên trong danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc xoá tên người đó trong danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và thông báo cho cử tri biết.

            V. Lưu ý: 

            Người ứng cử có đủ điều kiện và tiêu chuẩn quy định nêu trên chỉ được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân không quá hai cấp; nếu đang là đại biểu Quốc hội chỉ được bầu làm đại biểu Hội đống nhân dân ở một cấp.

            VI. Hồ sơ ứng cử gồm:

            Đơn ứng cừ, sơ yếu lý lịch có chứng nhận của UBND cấp xã nơi thường trú hoặc cơ quan nơi người ứng cử làm việc, bản kê khai tài sản của người ứng cử, tiểu sử tóm tắt, ba ảnh màu 4x6 chụp trên nền trắng. Địa điểm nhận và nộp hồ sơ: Ủy ban bấu cử thành phố - 86 Lê Thánh Tôn quận 1 (vào cổng Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh). Hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 18/3 đối với hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, và 23/3 đối với hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

            Tài liệu sử dụng:

            - Luật bầu cử đại biểu quốc Hội năm 1997.

            - Luật sửa đổi và bổ sung một số Điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2001.

            - Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003.


Số lượt người xem: 4644    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm