SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
3
2
6
7
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 18 Tháng Tư 2023 3:10:00 CH

Quận 11: Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2023


Sáng ngày 18/4, Trung tâm Chính trị Quận 11 đã phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khoá I năm 2023. Dự khai giảng có các ông bà: ông Huỳnh Quang Vũ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; ông Hà Quang Phát, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; bà Trần Thụy Phương Linh, Phó Chánh Văn phòng Quận ủy; ông Nguyễn Minh Triết, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; ông Trần Phạm Hoàng Anh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; ông Ngô Trọng Định, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị quận.

 

Ảnh: Quang cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2023.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 95 học viên là đảng viên mới thuộc các Chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn quận. Trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được tìm hiểu về các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển KTXH của Đảng; Phát triển GD&ĐT, KH&CN, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường QPAN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, đảm bảo ổn định chính trị, TTATXH; Chủ động tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Huỳnh Quang Vũ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy mong muốn “Qua những chuyên đề được nghiên cứu tại lớp bồi dưỡng sẽ là nền tảng, định hướng để mỗi đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là điều kiện cần và đủ để xét chuyển đảng chính thức cho các đảng viên”. Đồng thời, ông Huỳnh Quang Vũ đề nghị cán bộ, giáo viên Trung tâm Chính trị quận làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất để các học viên tham gia học tập. Trên cơ sở nội dung bài giảng, giảng viên phải gắn lý luận với thực tiễn, có nhiều ví dụ minh họa, có liên hệ thực tiễn để cho học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đối với các học viên phải xác định được cho mình động lực phấn đấu vào Đảng đúng đắn, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, tập trung nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ; trong quá trình tham gia học tập, cần nghiên cứu kiến thức, gắn với thực tế ở địa phương. Sau khi kết thúc khóa học trở về địa phương, đơn vị công tác, các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, để xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đức Phạm


Số lượt người xem: 251    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm