SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
3
2
8
4
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 23 Tháng Giêng 2023 1:00:00 CH

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh đánh giá về công tác đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

 

Thành ủy TPHCM đã đề ra chủ đề về công tác xây dựng Đảng năm 2022 là “Đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”. Chủ đề này hướng đến hai mục tiêu quan trọng: nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cùng hệ thống chính trị, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện các nhiệm vụ của thành phố trong năm 2022.

 

Bám sát chủ đề của Thành ủy TPHCM, Quận ủy Quận 11 đã xây dựng nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Theo đó, việc tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2022 được tổ chức phù hợp với tình hình dịch bệnh bằng nhiều mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, thông qua đó thể hiện rõ ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ để vượt qua dịch bệnh, tiếp tục xây dựng và phát triển địa phương, đơn vị. Các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, nhất là các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức, không ngại khó khăn, cực khổ, kể cả tính mạng, để chăm lo, phục vụ nhân dân; nhiều cán bộ là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị đã nêu gương, đi đầu trong công tác, đặc biệt là trong hoạt động phòng chống dịch, hết lòng vì dân, phong cách lãnh đạo, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gương mẫu trong lối sống. Các tầng lớp Nhân dân có ý thức tự giác tuân thủ các quy định phòng chống dịch, đồng thời tích cực hưởng ứng, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội từ thiện hỗ trợ cho các gia đình khó khăn, chung tay đưa cuộc sống trở lại bình thường mới để phát triển sản xuất – kinh doanh, ổn định và nâng cao đời sống.

Bên cạnh đó, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh được Quận ủy tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện, tập trung xây dựng mô hình về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” với các nội dung, hình thức cụ thể tại không gian của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận. Trong đó, chú trọng xây dựng không gian văn hóa gắn liền với xây dựng chuẩn mực văn hóa và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn quận, phát huy tinh thần, trách nhiệm phục vụ chăm lo cho nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh cho biết, “Tính đến nay, tại Quận 11 đã ra mắt khu vực “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại trụ sở cơ quan Quận ủy với 2 khu vực chính: Khu vực khánh tiết là nơi tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu vực không gian văn hóa đọc – trưng bày các tư liệu, tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đây còn là nơi sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể Quận. Theo thống kê đến cuối tháng 10 năm 2022, đã có 43 không gian được ra mắt: trong đó có 24/40 cơ sở Đảng có không gian văn hóa Hồ Chí Minh (16/16 phường có không gian văn hóa Hồ Chí Minh), có 04 cơ sở tôn giáo đã ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh (Chùa Quan Âm, Phường 3; Đình Đông Sơn; Chùa Giác Hoằng, Phường 7; Chùa Vạn Phước, Phường 13; Tịnh thật Vạn Đức, Phường 14), 01 không gian trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của đơn vị Phường 4: http://www.danguyphuong4quan11.com của Đảng bộ Phường 4.

Một trong những điểm nhấn nổi nét khác đó chính là ngày càng có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả và nhân văn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể như: Mô hình “Vận động các tổ chức, mạnh thường quân nhân chăm lo, bảo trợ đỡ đầu cho trẻ bị mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19”; mô hình “Mỗi tổ chức, cá nhân giúp một hộ nghèo, hộ cận nghèo”; Mô hình “5 phải – 3 không” trong văn hóa công vụ;… Song song đó, công tác đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác  - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng được tập trung thực hiện thông qua nhiều hình thức như học tập trực tuyến, hội thi, tọa đàm, kể chuyện về bác được tích hợp lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể, thông qua hoạt động giáo dục kỹ năng ngoài giờ lên lớp… Các Ban xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp thường xuyên bổ sung vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm trong đó có nội dung thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 và các nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc xây dựng kế hoạch làm theo của các tập thể và cá nhân…

Để tiếp tục thực hiện tốt Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với chuyên đề năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong việc xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ tiếp tục quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế của năm 2022, tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng và phong phú; tiếp tục tập trung xây dựng và kiện toàn không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ quan đơn vị; hoàn thiện các chuẩn mực văn hóa và bản lĩnh chính trị trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn quận trên cơ sở 3 nội dung lớn: nếu gương, trách nhiệm và hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Tiếp tục triển khai những nội dung đột phát nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Đặc biệt là tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII; phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định; kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng nhân rộng các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

BTQ11
 

 

 


 

 


Số lượt người xem: 279    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm