SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
2
0
0
3
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 21 Tháng Mười 2022 3:55:00 CH

Quận 11: Tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa 3 đơn vị Ban Chỉ huy Quân sự Quận 11 với Ban Tuyên giáo Quận ủy và Ban Dân vận Quận ủy Quận 11

Ngày 20/10, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Quận 11 đã phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy Quận 11 tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2025. Dự hội nghị có: ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy Quận 11; ông Nguyễn Quang Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận 11; ông Đỗ Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy; Hà Quang Phát, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; ông Ca Hoài Phong, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Quận 11.

 

Tại hội nghị, Trung tá Phan Xuân Bình, Chính trị viên Phó Ban CHQS Quận 11 đã thông qua chương trình phối hợp giữa 3 đơn vị: Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy và Ban CHQS Quận 11. Cụ thể, trong giai đoạn 2022 – 2025, Ban Tuyên giáo Quận ủyBan CHQS Quận 11 sẽ phối hợp định hướng tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; các tình huống phức tạp liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc; giải quyết các vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống Quân khu 7, LLVT Thành phố, Quận 11 và các vấn đề có liên quan đến quốc phòng – an ninh, hệ thống chính trị quận; tuyên truyền, nhân rộng nhân tố mới, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải quyết các vụ việc, vụ án có tính chất phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; phối hợp bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo yêu cầu nhiệm vụ…

 

 

Ảnh: - Ban Tuyên giáo Quận ủy - Ban Dân vận Quận ủy Quận 11 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2025

 

Ban Dân vận Quận ủy và Ban Chỉ huy Quân sự Quận 11 sẽ phối hợp tham mưu Quận ủy, UBND quận những chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, thực hiện chương trình “Dân vận khéo – Kết nối biên cương”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nội dung “5 không”, “Đơn vị dân vận tốt” gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ảnh: Ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy Quận 11 phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy Quận 11 nhấn mạnh, “Việc tổ chức ký kết các Chương trình phối hợp hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng. Để thực hiện tốt Chương trình phối hợp, từng cơ quan, đơn vị cần quán triệt chặt chẽ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, nâng cao hiệu quả phối hợp trong việc trao đổi thông tin; nắm, dự báo, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội; tiếp tục chủ động tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ Quận, từ đó giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm cơ sở hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; chăm lo tốt cuộc sống cho Nhân dân. Tập trung làm tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho toàn dân, nhất là cho học sinh, sinh viên, công nhân, chức sắc chức việc, tín đồ tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư qua đó tạo sự đồng thuận ngày càng cao đối với nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Song song đó, cần phải thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh; tổ chức tốt việc sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, bổ sung các nội dung phối hợp phù hợp với thực tiễn. Công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cần được tăng cường hơn nữa; tham gia xây dựng đô thị thông minh, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và công tác an sinh xã hội; tăng cường đoàn kết quân – dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

BTQ

 


Số lượt người xem: 375    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm