SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
7
2
8
6
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 13 Tháng Bảy 2022 2:15:00 CH

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 11 tổ chức Đại hội điểm Chi bộ, nhiệm kỳ 2022- 2025

 


Ngày 12/7, Đại hội điểm Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 11 nhiệm kỳ 2022- 2025 đã được tổ chức tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 11. Tham dự có ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11.

Ông Lâm Viên Đức - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cho biết, “Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ quận có 10 đồng chí, trong đó chi ủy có 3 đồng chí, hàng tháng chi bộ đều có tổ chức sinh hoạt các tài liệu của Đảng, hướng dẫn đảng viên đọc những bài viết quan trọng trong Tạp chí Xây dựng Đảng, thông tin tham khảo về tình hình trong nước và thế giới. Tất cả đảng viên trong chi bộ tham dự đầy đủ các buổi học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng các cấp, chi bộ cũng thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng lối sống lành mạnh, đồng thời vận động gia đình và người thân nơi cư trú tham gia thực hiện các cuộc vận động xã hội và các phong trào chung của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, có 100% đảng viên được công nhận là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, sau phân tích chất lượng cơ sở đảng và đảng viên hàng năm trong đó có 02 đồng chí được đề nghị công nhận là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ nhiều năm liền được Đảng ủy xét công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh”.  

 

Ảnh: Lãnh đạo quận trao tặng phương tiện nghe nhìn cho hộ nghèo Trần Nữ (Phường 3, Quận 11)

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận đã thực hiện công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và vận động quần chúng đảm bảo yêu cầu đề ra; các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng thời, Chi bộ nhiều năm liền được đánh giá và khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ có sự quan tâm công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; nâng cao chất lượng công tác phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong công tác vận động quần chúng, đã chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các văn bản, quy định của Trung ương, Thành phố, Quận; tổ chức nhiều hội thảo, hội thi, sinh hoạt chuyên đề mang tính thiết thực, cụ thể gắn với nhu cầu và lợi ích của người dân.

 

Ảnh: Lãnh đạo quận tặng hoa chúc mừng cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Tăng Minh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, ông Nguyễn Tăng Minh lưu ý với những hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn chủ tịch đã trình bày và đề nghị Đại hội cũng như cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới cần tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế nêu trên. Đối với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ phải thường xuyên quan tâm công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên chi bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng và ban hành nghị quyết, công tác tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện sai phạm, giữ vững kỷ luật kỷ cương trong Đảng; quan tâm công tác phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, lãnh đạo cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận cần thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện hiệu quả công tác động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Triển khai và thực hiện công tác phối hợp chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố với mục đích tăng cường tính hiệu quả, thiết thực, phối hợp đồng bộ với những giải pháp tốt để thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tích cực tham gia công tác chăm lo người nghèo, tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn. Song song đó, quan tâm công tác tổ chức và hướng dẫn Nhân dân phát huy quyền làm chủ gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030”; chủ động và tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là ở cơ sở; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội và phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vấn đề mà Nhân dân mong đợi. Đặc biệt là, xác định hoạt động giám sát và phản biện xã hội là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể đối với Nhân dân, với Đảng, vì vậy, Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận cần lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trọng tâm là giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 935, 936, 994 và Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ mới gồm 3 đồng chí, đồng chí Lê Thị Thu Vân -  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 11 đắc cử chức danh Bí thư chi bộ đạt tỉ lệ tín nhiệm là 100%; đồng chí Lâm Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 11 đắc cử chức danh Phó Bí thư chi bộ đạt tỉ lệ tín nhiệm là 100%; chi ủy viên là đồng chí Nguyễn Thị Bích Loan đạt tỉ lệ tín nhiệm là 100%.

Cũng trong dịp này, Cấp ủy và Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tổ chức trao tặng 01 phương tiện nghe nhìn (tivi) cho hộ gia đình bà Trần Nữ, địa chỉ 152/54/51 F6 đường Lạc Long Quân, Phường 03 Quận 11 thuộc diện hộ nghèo. Được biết đây là công trình chào mừng Đại hội đảng viên của Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2025 do từng đảng viên đóng góp kinh phí với tổng giá trị quà tặng là 5.000.000 đồng.

BTQ

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 688    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm