SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
2
0
0
5
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 05 Tháng Tư 2022 2:50:00 CH

Kể chuyện Bác Hồ về bài học tự cường - một hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng ý nghĩa

 


Thực hiện đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Thường vụ Quận ủy phát động, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Theo đó, mọi cơ quan, ban ngành đoàn thể trong quận đã và đang tích cực thi đua thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Định kỳ hàng tuần, Quận ủy - UBND quận đã tổ chức cho các chi bộ sử dụng các câu chuyện kể về Bác Hồ trong các buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức cơ quan chính quyền, các ban ngành đoàn thể quận.

Ảnh: Quang cảnh buổi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh

 

Sáng ngày 4/4, trong buổi chào cờ đầu tuần, báo cáo viên Ngô Trọng Định, Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận đã chia sẻ một mẩu chuyện hay về bài học từ cường của Bác Hồ. Theo quan điểm của báo cáo viên, từ lời dạy của Bác Hồ, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, việc học tập tinh thần tự cường và tự trọng thực sự rất cần thiết và có ý nghĩa sâu sắc. Mỗi người phải luôn có ý thức nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức, vị thế, uy tín của mình một cách thực chất, thông qua việc không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu. Trong một nhiệm vụ hay vị trí công tác, mỗi người phải luôn thể hiện khao khát làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, thời gian sau phải có sự tiến bộ hơn trước.

“Trong bối cảnh “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đó chính là khát vọng hùng cường của đất nước, của dân tộc, của Đảng và đương nhiên của tất cả mỗi đảng viên. Đó cũng chính là chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh – hạnh phúc”. Để đạt được mục tiêu đó, mỗi người phải thực sự có tinh thần tự cường, tự trọng và có những hành động thể hiện rõ tinh thần tự cường, tự trọng”, đồng chí Ngô Trọng Định nhấn mạnh.

Thông qua mỗi câu chuyện là một bài học hay mà mỗi cán bộ, công chức cần rút ra cho chính mình bài học của bản thân, để mỗi ngày chúng ta tự soi rọi, nhìn lại mình và cùng phấn đấu để hoàn thiện hơn. Cải tiến, đổi mới trong từng nội dung và hình thức buổi chào cờ là một công việc nên thực hiện trong tình hình hiện nay trong các cơ quan, đơn vị nhằm mang lại sự mới mẻ, thú vị và là động lực thúc đẩy sự sáng tạo cho từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi bước vào tuần làm việc mới.

BTQ

 

 


Số lượt người xem: 529    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm