SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
3
3
2
0
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 21 Tháng Giêng 2020 2:10:00 CH

Đảng bộ quận 11 phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI

 

Năm 2019, Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 19-NQ/QU ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2019 đạt được kết quả tích cực, bám sát chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”; ban hành và triển khai nhiều văn bản chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cần khẩn trương, tập trung thực hiện; tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, kịp thời chỉ đạo bổ sung 2 nhóm chỉ tiêu về Môi trường và Cải cách hành chính; tập trung chỉ đạo các giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn Thành phố, Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước", Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố và Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố. Chủ động chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trọng tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề và sơ kết, tổng kết Nghị quyết, Chỉ thị đề ra; quan tâm chỉ đạo các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

 

Ảnh: Quang cảnh hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 19

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được chú trọng thực hiện gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng có nhiều chuyển biến, kịp thời, nghiêm túc, nâng cao chất lượng, tích cực đổi mới phương thức học tập, linh hoạt hơn trong công tác tổ chức, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của quận.

Công tác tổ chức, cán bộ được Quận ủy quan tâm, chú trọng cập nhật các văn bản quy định mới trong công tác cán bộ để rà soát, điều chỉnh, bổ sung; chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung, giới thiệu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy trình, quy định. Đẩy mạnh thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao nhận thức, năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ; kiên trì thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận.

 

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM trao huy hiệu đảng cho các đảng viên lão thành

Thực hiện nghiêm túc Kết luận 22-KL/QU ngày 13 tháng 12 năm 2019, công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định và quy chế làm việc, tạo được sự thống nhất cao, đảm bảo sự điều hành có hiệu quả. Có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo chủ đề năm 2019, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận, tập trung giám sát các nội dung liên quan phát triển kinh tế - xã hội quận và cơ sở, đồng thời chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên, đảm bảo đúng quy trình. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở cơ sở Đảng khắc phục những hạn chế, thiếu sót; làm rõ, kết luận và xử lý các trường hợp đảng viên có sai phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Tập trung chỉ đạo xử lý thông tin, phản ánh của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 1374-QĐ/TU của Thành ủy đảm bảo theo quy định.

 

Ảnh: Lãnh đạo Quận ủy – HĐND – UBND quận trao huân chương độc lập cho gia đình ông Trần Văn Lình – bà Phạm Thị Thâu

Ban Thường vụ Quận ủy tăng cường đi cơ sở, kịp thời phát hiện và chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và các chương trình trọng điểm nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, đạt một số kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận, phường có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động việc chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo đời sống của Nhân dân; chủ động chọn lựa nội dung để giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 

Ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp hội nghị Ban chấp hành lần thứ 19

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; tin tưởng và đồng thuận với quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, quyết liệt xử lý vi phạm một số cán bộ cao cấp; phấn khởi trước sự nỗ lực, sáng tạo của Thành phố trong chỉ đạo, điều hành hoàn thành đạt kết quả cao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh theo hướng vì Nhân dân phục vụ, chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; việc chi thu nhập tăng thêm đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, Chỉ thị 23-CT/TU; hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền quận các cấp trong đẩy mạnh thực hiện các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm, triển khai nhiều giải pháp quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, đời sống của Nhân dân; tăng cường giữ gìn an ninh trật tự, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo sự an toàn cho Nhân dân, góp phần để người dân có cuộc sống ngày càng ổn định và tốt hơn.

 

Ảnh: Lãnh đạo Quận ủy Quận ủy – HĐND – UBND quận tặng hoa cho các gương điển hình Dân vận khéo năm 2019

Năm 2020 là năm có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, Thành phố nói chung và Quận 11 nói riêng. Những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2019 đã tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2020 và kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Tinh thần chung là phải phấn đấu rất cao, nỗ lực rất lớn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và nhiệm kỳ khóa XI của Đảng bộ quận. Một trong những nhiệm vụ nổi bật được Đảng bộ Quận 11 xác định là tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Tập trung lãnh đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác giám sát và phản biện của các đoàn thể, vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xây dựng các giải pháp cụ thể phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, vận động Nhân dân năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, trọng tâm là duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo nâng cao đời sống Nhân dân; rà soát, sắp xếp, kiện toàn, chuẩn bị chu đáo nhân sự và chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ngay sau Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là công tác cải cách hành chính trong Đảng. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” gắn với chủ đề Tết Canh Tý năm 2020 “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố sạch – Thành phố văn hóa mừng Xuân Canh Tý, mừng Đảng 90 năm”. Tăng cường các giải pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tạo sự chuyển biến trong công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết của Nhân dân trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Với sự quyết tâm trong nhận thức và quyết liệt trong hành động, Quận 11 phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI.

 


Số lượt người xem: 1688    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm