SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
3
4
7
2
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 14 Tháng Mười 2019 3:20:00 CH

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa 11 nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sáng ngày 11/10, Quận ủy quận 11 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Phòng họp Ban chấp hành Đảng bộ quận. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Thị Lệ; Nguyễn Kim Phượng, Phó trưởng phòng tổ chức Đảng viên Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Đặng Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Trần Phi Long, Ủy viên Thường vụ, quyền Chủ tịch UBND quận.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Văn Luận nhấn mạnh, thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ quận tổ chức Hội nghị lần thứ 18 (mở rộng), đánh giá tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2019 và thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm để hoàn thành cơ bản tất cả các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2019. Đây là nội dung rất quan trọng, là tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 11 lần thứ XI, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII.

Ông Trần Phi Long, quyền Chủ tịch UBND quận cũng đã thông qua tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2019. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành tình hình kinh tế - xã hội - ngân sách - quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2019, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình dự án xác định trong kế hoạch năm 2019 đến nay cơ bản đảm bảo theo tiến độ đề ra nguồn vốn ngân sách tập trung có 9 công trình bao gồm chuyển tiếp 4 công trình, khởi công mới bốn công trình và một công trình do Sở Xây dựng phân khai. UBND quận tiếp tục quan tâm công tác chỉ đạo điều hành, bám sát các yêu cầu nhiệm vụ mà Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Quận ủy chỉ đạo; kịp thời kiến nghị thành phố xem xét tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tranh thủ hỗ trợ của các sở ngành thành phố giúp cho quận thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm; kết quả trong 9 tháng đầu năm 2019 các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm đã được tập trung triển khai theo tiến độ trong 12 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu đã có 2/12 chỉ tiêu hoàn thành; 8/12 chỉ tiêu khả năng hoàn thành và 2/12 chỉ tiêu có khó khăn phải tiếp tục tập trung thực hiện (chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp và chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm); vẫn tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng thu ngân sách Nhà nước; công tác điều hành chi ngân sách phù hợp với nguồn thu, đảm bảo chi thường xuyên và chi cho đầu tư; các dự án chương trình trọng điểm theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đã được tập trung triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ; chương trình trọng điểm “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020” hoàn thành trước thời hạn 2 năm; công tác đảm bảo an ninh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời; chất lượng giáo dục được duy trì; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được quan tâm. thực hiện công tác cải cách hành chính có bước chuyển biến tích cực; an ninh quốc phòng luôn được đảm bảo tốt giữ vững được ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội.

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đặng Thanh Bình cũng đã thông qua báo cáo nhiệm vụ 9 tháng đầu năm về công tác xây dựng Đảng. Quận ủy tập trung cao trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 19 của Quận ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2019 đạt được những kết quả tích cực; bám sát chủ đề năm “Đột phá cải cách hành chính và thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội” và triển khai nhiều văn bản chỉ đạo về các nhiệm vụ trọng tâm cần khẩn trương thực hiện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận; kịp thời chỉ đạo bổ sung 2 nhóm chỉ tiêu về môi trường và cải cách hành chính; tập trung lãnh đạo các giải pháp thực hiện chỉ thị số 11 và chỉ thị số 19, chỉ thị số 23, của Thành ủy. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường đi cơ sở kịp thời phát hiện và chỉ đạo những khó khăn vướng mắc của cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận nỗ lực của Quận ủy quận 11 khi luôn bám sát tình hình địa phương, nắm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để hoàn thành chỉ tiêu. Cụ thể, tình hình kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả đáng mừng, đặc biệt là mô hình “Tiếp nhận và trả hồ sơ tại nhà” của quận 11 được UBND TP đánh giá cao. Ngoài ra, quận 11 cũng có nhiều mô hình cải cách hành chính khác được các doanh nghiệp và người dân hưởng ứng, đó là những tín hiệu vui, tạo động lực để trong thời gian tới quận 11 sẽ thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trọng tâm. Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị quận 11 tập trung rà soát, kiến nghị TP tháo gỡ các công trình chưa được triển khai thực hiện, làm chậm tiến độ so với kế hoạch. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chỉ đạo Quận ủy quận 11 quan tâm, chỉ đạo tổng kết các nhiệm vụ chuyên đề để chuẩn bị cho Đại hội sắp tới. Từ nay đến cuối năm, các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tiếp tục giữ vững an ninh trật tự; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chính trị trên địa bàn; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, nhất là trong giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân, không để xảy ra các khiếu nại kéo dài….nhằm tạo được sự đồng thuận cao nhất của người dân.

Hội nghị đã cùng thảo luận về một số vấn đề xoay quanh các nội dung như: khó khăn vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 và thực hiện nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020; phát động thi đua cao điểm “90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Mừng Xuân Canh Tý 2020”; công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai phòng họp không giấy, phòng họp trực tuyến; tinh giản biên chế; quy hoạch và bố trí cán bộ; chỉnh trang và phát triển đô thị; chỉ tiêu vận động các đường dây rác dân lập chuyển đổi phương tiện thu gom rác…

Ông Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Lệ, kết luận tại hội nghị, đồng chí đề nghị thời gian tới quận 11 cần tiếp tục tập trung vào các nội dung cụ thể như: tập trung rà soát lại chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm và cả nhiệm kỳ để tập trung lãnh đạo, điều hành và triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm tiếp tục duy trì ổn định, tăng trưởng kinh tế; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tập trung cho Chương trình trọng điểm “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2019-2020; đẩy mạnh đúng tiến độ việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm đã được ghi vốn, đẩy nhanh tiến độ đền bù và giải phóng mặt bằng, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện; chủ động kiến nghị, đề xuất  các giải pháp đối với từng loại vướng mắc; xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể đối với các dự án chậm triển khai, góp phần thực hiện các chỉ tiêu Chương trình trọng điểm về phát triển và chỉnh trang đô thị giai đoạn 2015 – 2020; tiếp tục thực hiện đột phá trong cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội: Các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các công trình thi đua cải cách hành chính đã đăng ký với Quận đầu năm 2019, phát huy hiệu quả các mô hình tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; thực hiện đúng các bước theo đúng quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin nếu có dấu hiệu vi phạm và chuyển cho cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tăng thu nhập theo Nghị quyết 03-NQ/HĐND gắn với hiệu quả công việc theo quy định mới; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan đơn vị phấn đấu thực hiện từ nay đến năm 2020 tỷ lệ hộ dân và ngoài hộ dân được tuyên truyền về chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đạt 100%; tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại đúng quy định đạt tối thiểu 50%, tăng dần vào các năm tiếp theo; giải quyết dứt điểm các điểm ô nhiễm về rác thải và không để phát sinh điểm ô nhiễm mới trên địa bàn quận và phường. Đây cũng là một trong các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị có giải pháp thực hiện nghiêm túc các nội dung này. Đặc biệt là tăng cường tính chế tài từ xử lý hành chính đến hình sự đối với các hành vi vi phạm trật tự xây dựng; hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nghiên cứu tổ chức công trình, hoạt động thi đua chào mừng, phải tổ chức đồng bộ, lồng ghép và có điểm nhấn để tạo không khí sôi động, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm năm thành lập Đảng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

 


Số lượt người xem: 1816    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm