SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
1
4
3
9
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 27 Tháng Chín 2019 11:10:00 SA

Quận 11 tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giám sát

 

Ngày 26/9, Ban Thường trực UB.MTTQVN quận đã tổ chức hội nghị chuyên đề Phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 23/10/2013 và Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 và triển khai nội dung Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường và các tổ chức thành viên.

Đến tham dự hội nghị có ông Lý Ngọc Thạch - Ủy viên thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật UB.MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; ông Đào Thanh Long - Ủy viên thường vụ quận ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam quận 11 cùng các vị trong Ban Thường trực, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; Phòng Nội vụ; Thanh tra quận; Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội quận; Thành viên Ban tư vấn Dân chủ pháp luật quận, Đại diện BTV Đảng ủy, Ban thường trực UB. MTTQ 16 phường và 63 Ban công tác Mặt trận khu phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đào Thanh Long - Ủy viên thường vụ quận ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam quận 11 nhấn mạnh “Qua thời gian thực hiện Quy định số 1374 và Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành uỷ, nhìn chung các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt khá đồng bộ và sâu rộng; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành văn bản để triển khai thực hiện. Kết quả bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện Quy chế, Quy định về giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn quận.”.

Trong nội dung quán triệt Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ thành ủy, ông Đào Thanh Long - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam quận nhấn mạnh vai trò và chức năng của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên tập trung vào một số vấn đề như:

1. Tập trung phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao đến 100% cán bộ, công chức, đảng viên tại đơn vị

2. Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong xây dựng, sửa chữa nhà ở theo quy định pháp luật, góp phần thực hiện tốt chỉnh trang đô thị trong các buổi sinh hoạt, hội họp của khu phố, tổ dân phố và các tổ chức chính trị ở địa bàn dân cư.

3. Tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức, đơn vị có nhu cầu xây dựng, sửa chữa thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong quá trình thủ tục cấp phép xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện các thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà, hạn chế tối đa và không để phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực trog cán bộ, công chức.

4. Thực hiện chức năng giám sát đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cũng như cán bộ trực tiếp phụ trách mảng trật tự xây dựng trong việc kiểm tra, quản lý địa bàn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, nhất là các trường hợp đăng ký sửa chữa nhà theo hiện trạng, vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, vừa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng.

5. Công tác giám sát phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là tham gia giám sát việc thẩm định, kiểm tra các công trình xây dựng, sửa chữa nhà ở trên địa bàn của cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện những sai sót, kiến nghị với Cấp ủy, chính quyền chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những sai phạm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là ở các khu vực có các dự án đang trong quá trình chờ triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, đã có 09 lượt ý kiến trao đổi, thảo luận của các tổ chức chính trị - xã hội quận, đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường và Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố nêu lên những kinh nghiệm thực tiễn, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện các quyết định ở địa phương, đơn vị đồng thời kiến nghị một số vấn đề nhằm giúp cơ sở thực hiện có hiệu quả các quy định, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy.

Phát biểu với hội nghị, ông Lý Ngọc Thạch - Ủy viên thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật UB.MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự chủ động của Ban Thường trực UB.MTTQ quận trong triển khai, quán triệt, xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận, phường và các tổ chức chính trị - xã hội và kịp thời tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm nắm bắt thông tin hai chiều, qua đó kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời giới thiệu một số mô hình, cách làm hiệu quả các các đơn vị bạn và thông tin, giải đáp những vấn đề cơ sở đặt ra.

 


Số lượt người xem: 1405    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm