SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
0
5
3
5
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 13 Tháng Chín 2019 2:20:00 CH

Quận 11: Hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết số 35-NQ/TW của bộ chính trị khóa XII

Sáng 11/9, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, Quận ủy Quận 11 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn quận. Đồng chí Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 11 đến dự và chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đặng Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng Tuyên giáo các cấp là nồng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 11 yêu cầu cấp ủy cơ sở cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 35-NQ/TW đến toàn thể đảng viên, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần xây dựng Ðảng bộ quận ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong tháng 9/2019, Quận ủy Quận 11 sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị quán triệt cho đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các chi, đảng bộ còn lại trên địa bàn quận. Thông qua các hội nghị nhằm cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, Nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 


Số lượt người xem: 2505    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm