SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
1
5
6
0
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 22 Tháng Bảy 2019 1:55:00 CH

“Chủ động, tích cực, quyết liệt”, gắn với thực hiện chương trình phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở

“Tập trung bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng cho người lao động; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước, chăm lo việc làm, đời sống của CNVC-LĐ; tập trung xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thương lượng, thỏa ước lao động tập thể”. Đó chính là khẩu hiệu hành động của Đại hội Công đoàn quận 11 lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022.

Với phương châm “Không để một CNVC-LĐ nào không có tết” hàng năm LĐLĐ quận và CĐCS đã tích cực, chủ động chăm lo thiết thực và đều khắp các đối tượng CNVC-LĐ với nội dung đa dạng, hình thức phong phú. LĐLĐ quận tập trung chăm lo tết cho 2.473 lượt công nhân bệnh nan y, bệnh ung thư, tai nạn lao động, cán bộ CĐCS, CNVC-LĐ, cán bộ công đoàn hưu trí có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Nổi bật hơn, trong “Tháng Công nhân” lần thứ 11 năm 2019, đã tổ chức ký kết thực hiện Chương trình Phúc lợi Đoàn viên giữa LĐLĐ quận với đơn vị: Công ty TNHH SX Phát Thành, Công ty CP CVN Đầm Sen, Công ty CP SX Nông sản Gạo Kim Sáng, Công ty TNHH Xe Máy Hoàng Việt và Nhà văn hóa lao động quận 11 với tổng giá trị trợ giá lên đến gần 1 tỷ đồng. Ngày hội CNVC-LĐ với chủ đề “Ngày vì lợi ích đoàn viên” thu hút hơn 4000 lượt đoàn viên thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa thể dục thể thao và các mặt hàng giảm giá như gạo Kim Sáng, công viên nước Đầm Sen, sản phẩm Nhựa Phát Thành, xe máy Hoàng Việt… cùng với phiên chợ “Nghĩa tình công nhân” mua bán hàng hóa “Cũ người mới ta” giúp người lao động có điều kiện mua được những món hàng thiết thực trong cuộc sống với giá rẻ. Xác định rõ việc xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung các biện pháp tập hợp đông đảo người lao động, phối hợp các ban ngành thường xuyên khảo sát tình hình lao động, tập trung nhân sự chuyên trách công đoàn ngoài khu vực nhà nước. Với tinh thần “Chủ động, tích cực, quyết liệt”, tiến độ xây dựng tổ chức Công đoàn luôn đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm. Tính đến nay số lượng CĐCS thuộc LĐLĐ quận quản lý nâng lên 427 CĐCS, trong đó khu vực ngoài nhà nước là 326 đơn vị.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, trong những năm qua, Công đoàn quận 11 luôn phát huy vai trò, trách nhiệm và sức mạnh của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức Công đoàn quận 11 đã ra sức thi đua, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, nghị quyết qua các kỳ Đại hội và có nhiều đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của Quận. Phong trào công nhân viên chức lao động được duy trì và phát triển không ngừng, luôn bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của quận; nhiều mục tiêu chủ yếu đã được hoàn thành vượt chỉ tiêu góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh những năm vừa qua, lực lượng công nhân, lao động đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của Quận.

Với vai trò là một tổ chức chính trị xã hội đại diện cho quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động, Công đoàn quận đã có nhiều nỗ lực, thích nghi với hoạt động trong cơ chế thị trường; nhanh chóng thay đổi phương thức hoạt động, mở rộng hình thức tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn thông qua các hình thức chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; động viên công nhân viên chức - người lao động tích cực tham gia các hoạt động thi đua lao động giỏi, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, doanh nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của quận nhà; đời sống, thu nhập của người lao động được giữ ổn định và từng bước nâng lên làm cho người lao động càng tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước. Trong 44 năm qua, Công đoàn Quận 11 đã xây dựng và phát triển được 427 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 17.000 đoàn viên, đạt tỷ lệ 93,5% trên tổng số công nhân, viên chức, lao động; trong đó thành lập 326/455 công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước đủ điều kiện, đạt tỉ lệ 71,6%. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, Liên đoàn Lao động quận đã xây dựng mới 20 công đoàn cơ sở; kết nạp 2.100/2.400 đoàn viên công đoàn, đạt 87,5% kế hoạch. Được biết, Liên đoàn Lao động Quận và cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam gắn với phát động thi đua “về trước kế hoạch”, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đơn vị năm 2019.

Những thành tích đạt được trong thời gian qua đã thể hiện nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thể hiện ý chí vượt khó, chủ động sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực có kỹ thuật, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ta đã khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo”. Trong đó cần: “Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động của công nhân; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, các công trình phúc lợi phục vụ cho công nhân…”.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập công đoàn Việt Nam, chúng ta cùng ôn lại truyền thống, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, của giai cấp công nhân Việt Nam, cũng là dịp để cán bộ công nhân-viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc hơn, hiểu đầy đủ hơn ý nghĩa trọng đại, vai trò to lớn, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, của Công đoàn Việt Nam. Song cũng nhắc nhở cán bộ, đoàn viên công đoàn về trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng là cơ hội để tổ chức công đoàn và mỗi đoàn viên công đoàn hôm nay cống hiến và trưởng thành. Càng tự hào về truyền thống công nhân và công đoàn, những thành quả mà cả tập thể nỗ lực đạt được, tổ chức Công đoàn quận 11 sẽ tiếp tục phát huy và kế thừa những truyền thống tốt đẹp đó vào điều kiện cụ thể hiện nay để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-văn hóa và xã hội trên địa bàn quận, tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của mình trong hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

“Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ bản chất giai cấp công nhân, bản lĩnh chính trị vững vàng, tạo điều kiện nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, chăm lo đời sống cho ĐVCĐ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; phát triển ĐVCĐ, tổ chức Công đoàn ở những doanh nghiệp ngoài nhà nước, nâng chất lượng hoạt động công đoàn; đẩy mạnh phong trào thi đua trong CNVC-LĐ trên các lĩnh vực; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh” là mục tiêu mà tổ chức Công đoàn quận 11 hướng tới.


Số lượt người xem: 2066    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm