SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
4
3
7
5
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 28 Tháng Năm 2019 2:20:00 CH

Quận 11 thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 10 ban chấp hành trung ương đảng khóa XII

Sáng ngày 27/5, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11 tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Bình, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11, các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành đảng bộ quận; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; Lãnh đạo các ban Quận ủy, Văn phòng Quận ủy; Lãnh đạo các phòng ban trực thuộc UBND quận; Cấp ủy 42 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đoàn thể chính trị-xã hội quận và bí thư các chi bộ trực thuộc 24 đảng bộ cơ sở.

 

Báo cáo nhanh tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Bình, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11, cho biết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII diễn ra từ ngày 16/5/2019 đến ngày 18/5/2019 tại thủ đô Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: (1) Đề cương Báo cáo chính trị; (2) Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); (3) Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; (4) Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.

Quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 Đặng Thanh Bình đề nghị các cấp ủy, cán bộ chủ chốt quận, phường triển khai tổ chức có hiệu quả nghị quyết của hội nghị, tích cực chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 


Số lượt người xem: 2135    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm