SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
1
3
3
5
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 02 Tháng Năm 2019 9:15:00 SA

Đảng bộ Quận 11 triển khai các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy

 

Vừa qua, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản mới của Trung ương, Thành ủy TPHCM và Quận ủy Quận 11 cho hơn 300 đồng chí là Quận ủy viên; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; Lãnh đạo các Ban Quận ủy, Văn phòng Quận ủy; Trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc UBND quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội quận; Ban lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ quận cùng tập thể cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 11 Ngô Văn Luận chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

Nội dung triển khai bao gồm: Kết luận số 38-KL/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kế hoạch số 252-KH/TU ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Kết luận số 426-KL/TU ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 22 tháng 03 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 2265-QĐ/TU ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý uy tín giảm sút; năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu; Thông tri số 28-TT/TU ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kế hoạch số 177-KH/QU ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy triển khai thực hiện Kết luận số 38-KL/TW về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Kế hoạch số 178-KH/QU ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy triển khai thực hiện Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 179-KH/QU ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công văn số 740-CV/BTCQU ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ban Tổ chức Quận ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên.

 

 


Số lượt người xem: 2118    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm