SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
2
2
2
1
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 25 Tháng Mười 2018 11:05:00 SA

Giao ban chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền”

Ngay từ đầu năm cấp ủy, chính quyền các cấp đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là việc triển khai công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư; cải cách thủ tục hành chính; tiếp dân, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, quản lý, nâng cao chất lượng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác dân vận để kịp thời triển khai thực hiện.

Ông Ngô Văn Luận – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để ghi nhận những kết quả đã đạt được đồng thời họp bàn tìm ra nhiều phương án tối ưu để thực hiện tiếp tục công tác dân vận sát với tình hình địa phương, vừa qua, lồng ghép với Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X, Quận ủy quận 11 đã tổ chức giao ban chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền”. Các đại biểu tham dự đã góp ý và thảo luận sôi nổi về phương hướng hoạt động trong thời gian tới như: Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, trọng tâm là công tác dân vận của chính quyền cơ sở, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, trước hết phải quán triệt các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, các văn bản, nghị quyết, chỉ thị, kết luận hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền cơ sở phải cụ thể hóa, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở, trực tiếp là HĐND, UBND các cấp trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chức trách, ban hành các chính sách, cần lấy ý kiến nhân dân theo quy định, được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân. Mặt khác, phải thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức. Đồng thời, phải đẩy mạnh cải cách hành chính, loại bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho nhân dân. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết nhanh, có hiệu quả công việc của tổ chức và công dân. Thực hiện đầy đủ các nội dung công khai, minh bạch theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền các cấp với MTTQ và các đoàn thể nhân dân, đẩy mạnh hoạt động giám sát của các tổ chức này đối với cán bộ, công chức Nhà nước. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tuyên truyền, động viên hội viên, đoàn viên thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Công tác dân vận phải là một trong những tiêu chí xếp loại thi đua hằng năm của các địa phương, đơn vị.

 


Số lượt người xem: 2275    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm