SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
3
8
4
1
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 15 Tháng Mười 2018 9:00:00 SA

Quận 11: Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 12/10, Ban thường vụ Quận ủy đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự có các đồng chí Tô Đại Phong - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Đặng Thanh Bình - Phó Bí thư thường trực quận ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Thường trực HĐND quận, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Quận ủy viên, lãnh đạo các ban Quận ủy - VP Quận ủy – TTBDCT quận, trưởng phó các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng phó các phòng ban trung tâm đơn vị thuộc quận, cấp ủy 42 chi đảng bộ cơ sở, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị


 

 

Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tô Đại Phong đã báo cáo tại hội nghị những kết quả của Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Từ ngày 2/10 đến ngày 6/10, tại Thủ đô Hà Nội, BCH Trung ương Đảng khóa XII đã họp hội nghị lần thứ 8, tập trung vào các nội dung về tình hình kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Trung ương chỉ rõ cần tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện đồng bộ và quyết liệt các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh… Hội nghị đã thông qua cơ bản nội dung các văn kiện: Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Thông qua nội dung cơ bản kết luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Hội nghị cũng đã Quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thống nhất cao giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV sắp tới. Đồng thời, Hội nghị cũng bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII là đồng chí Võ Thái Nguyên và đồng chí Trần Đức Thắng.

 


Số lượt người xem: 2327    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm