SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
2
2
6
4
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 09 Tháng Tám 2018 4:05:00 CH

Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường học trên địa bàn quận

Sáng 7/8, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 11 phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn Quận 11.

Lớp học nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các cấp học trong hệ thống giáo dục, đào tạo, dạy nghề của quận nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của thành phố và của quận; các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ của năm học 2018 – 2019, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để vận dụng phù hợp vào công tác giảng dạy. 

Cán bộ quản lý, giáo viên các trường sẽ được trang bị các nội dung: Những vấn đề lý luận cơ bản và cốt lõi trong Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tình hình quốc tế, trong nước, thành phố, quận nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy TP.HCM khóa X về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Vai trò của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên các trường trong thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng TP.HCM thành một thành phố học tập và một số nội dung quan trọng khác.

 


Số lượt người xem: 2722    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm