SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
7
8
1
9
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 23 Tháng Bảy 2018 9:15:00 SA

Quận 11: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2008 – 2018

Ngày 19/7, Đảng bộ Quận 11 đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chương trình hành động số 39-CTr/TU của Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giai đoạn 2008 – 2018. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Kim Phượng, Phó Trưởng phòng quận - huyện, Ban Tổ chức Thành ủy; ông Vương Kiến Quốc, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 11 chủ trì hội nghị.

Ông Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 11 trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc

 

 

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Vân, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 11 cho biết, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW và Chương trình hành động số 39-CTr/TU, Quận 11 đã có sự chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, dần đi vào nền nếp, phát huy được tính định hướng, tạo sự thống nhất về nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm đồng bộ, thống nhất; nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng theo quy định được thực hiện nghiêm túc, giữ vững các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ, nhất là đánh giá cán bộ luôn được Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm chỉ đạo đầu tư, cải tiến về nội dung, phương pháp đánh giá, đảm bảo đánh giá đúng năng lực, sở trường đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm để đề ra giải pháp khắc phục…

Ông Đặng Thanh Bình – Phó bí thư thường trực Quận ủy và bà Trần Thị Bích Liên – Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc

 

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 11 Ngô Văn Luận đề nghị cấp ủy các cấp thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi bộ, Đảng bộ về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng đối với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc; thực hiện nghiêm túc, có kết quả công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, nghiên cứu đổi mới công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị theo Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương.

Dịp này, Quận ủy Quận 11 đã tặng giấy khen cho 42 chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thực hiện tốt Nghị quyết 22-NQ/TW và Chương trình hành động 39-CTr/TU của Thành ủy, giai đoạn 2008 – 2018.

 


Số lượt người xem: 2327    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm