SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
2
4
1
2
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 03 Tháng Năm 2018 4:10:00 CH

Hội nghị sơ kết chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Ngày 27/4, Quận ủy quận 11 đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong năm 2017. Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Ngô Văn Luận - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 11.

Hội nghị đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Kết quả trong năm 2017, cấp ủy cơ sở quan tâm hơn đến việc tu dưỡng phẩm chất chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; bước đầu đã có một số mặt chuyển biến khá tích cực, 100% cán bộ chủ chốt và đảng viên xây dựng bản cam kết hành động, đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo hướng dẫn 01-HD/TU của Thành ủy về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu.

 

 

Hội nghị cũng đã triển khai Kết luận số 16-KL/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11 về nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII năm 2018; Quy định số 127-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; Quy định số 132-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương quy định việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số Điều trong quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

 

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Ngô Văn Luận – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị cấp ủy các cơ sở đảng thường xuyên quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với tuyên truyền chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, nhất là thế hệ trẻ; gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, nhân dân quan tâm tại địa phương, đơn vị. Đặc biệt, cần tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả, làm sao để những tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phổ biến và nhân rộng, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Đồng thời, ông nhấn mạnh các cấp ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; các quy định, quy chế, nội quy trong việc thực thi công vụ, các quy định về công tác quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 


Số lượt người xem: 2357    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm