SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
7
2
5
9
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 29 Tháng Ba 2018 1:25:00 CH

Hội nghị chuyên đề “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội quận trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và vai trò nêu gương của người đứng đầu trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị”

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 11 đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội quận trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và vai trò nêu gương của người đứng đầu trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị”.  Với phương châm “Hướng nội dung hoạt động về cơ sở”, hội nghị đồng thuận quan điểm cần tiếp tục phát huy vai trò, sức mạnh của lực lượng nòng cốt của các đoàn thể, đặc biệt vai trò của người có uy tín tại cộng đồng dân cư để kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân trong việc tham gia các phong trào tại địa phương, đặc biệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị cần bám sát cơ sở, chủ động trong việc xây dựng các kế hoạch cho tổ chức mình. Trong giai đoạn hội nhập, mỗi thành viên của Mặt trận Tổ quốc từ quận đến cơ sở cần không ngừng tiếp tục nâng cao trình độ, lý luận chính trị cũng như linh hoạt và có nhiều sáng tạo trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, không ngừng củng cố niềm tin trong nhân dân, lấy sức dân để thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  

Ông Đào Thanh Long – Chủ tịch MTTQ VN Q11


 


Số lượt người xem: 2096    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm