SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
1
6
4
2
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 09 Tháng Tám 2017 9:20:00 SA

Ký kết phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận 11 trong công tác dân vận giai đoạn 2017 - 2021

Vừa qua, Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận 11 đã tổ chức Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2017 – 2021. Dự hội nghị có ông Đặng Thanh Bình - Phó Bí thư thường trực Quận ủy; bà Trần Thị Bích Liên – Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận; ông Nguyễn Tăng Minh – Phó chủ tịch thường trực HĐND quận; bà Bùi Thị Bích Thủy – Trưởng ban Dân vận Quận ủy; ông Đào Thanh Long – Chủ tịch UB.MTTQVN quận .

 

 

 

Ký kết phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy và UBND quận về công tác dân vận giai đoạn 2017 - 2021

Căn cứ theo Quyết định số 89-QĐ/QU ngày 13/01/2011 về ban hành quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị và Chương trình phối hợp số 05-CTr/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 02/6/2017, theo đó, Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận 11 đã thống nhất Chương trình phối hợp về triển khai, thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2017 - 2021 với các nội dung trọng tâm sau:

Một là phối hợp nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác vận động nhân dân (trong đó có công tác dân tộc, công tác tôn giáo) và phát huy quyền làm chủ của nhân dân;

Hai là cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Dân vận Thành ủy, UBND Thành phố về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2021;

Ba là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan trực tiếp đến cuộc sống người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Bốn là tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Năm là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến;

Sáu là tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền; đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân;

Bảy là phối hợp vận động mọi nguồn lực thực hiện 2 Chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận: Chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình “Phát triển và chỉnh trang đô thị” giai đoạn 2015 – 2020 và 7 Chương trình đột phá của Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố;

Tám là tăng cường công tác tập huấn và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quận về kỹ năng dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;

Chín là hàng năm phải có kế hoạch phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp về chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Thành ủy về công tác dân vận của chính quyền.

 


Số lượt người xem: 3053    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm