SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
6
9
5
7
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 03 Tháng Sáu 2017 10:00:00 SA

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Vừa qua, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ông Ngô Văn Luận – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo

 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI đã tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Quận 11; ý thức về trách nhiệm đảng viên, việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống được nâng cao; theo dõi, giáo dục, đấu tranh xử lý các trường hợp đảng viên có sai phạm. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy nghiêm túc hơn, cơ bản đã khắc phục được hạn chế, khuyết điểm trong công tác tổ chức và cán bộ; quan tâm sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, gắn công tác quy hoạch với đào tạo, luân chuyển cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm và nâng cao chất lượng, kết quả kiểm tra, giám sát rõ ràng, cụ thể. Việc xử lý kỷ luật đảng viên kéo giảm so với 5 năm trước khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

Trong Hội nghị Tổng kết 5 năm, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra những hạn chế và làm rõ những chuyển biến trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; đồng thời cùng nhau họp bàn đề ra các giải pháp có hiệu quả khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, ông Ngô Văn Luận – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh ngay từ bây giờ chúng ta phải thấy được những gì phải làm thì cần quyết liệt làm ngay trên tinh thần của Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, phải quyết tâm xây dựng Đảng – xây dựng Chính quyền để hướng đến mục đích cuối cùng là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Thành ủy đề ra.

 


Số lượt người xem: 2634    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm