SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
3
3
5
5
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 18 Tháng Năm 2017 9:55:00 SA

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Vừa qua, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ quận, Bí thư các Đảng ủy trực thuộc quận ủy, lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Quận ủyChủ trì và báo cáo hội nghị là ông Đặng Thanh Bình – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

Ông Đặng Thanh Bình Phó Bí thư thường trực Quận ủy báo cáo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII


 

Theo đó, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 5 đến 10-5 tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về: Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Đề án “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Đề án tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII cùng một số nội dung quan trọng khác.

 


Số lượt người xem: 2719    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm