SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
1
5
3
7
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 11 Tháng Giêng 2016 10:45:00 SA

Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” tiếp tục đi vào cuộc sống

Trong năm vừa qua, việc thực hiện dân chủ trên địa bàn quận đã thu được một số kết quả tích cực. Trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị được nâng lên. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” tiếp tục đi vào cuộc sống, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các mục tiêu chung của quận.

Phát huy dân chủ thực sự trở thành động lực cho phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh tại địa phương. Hệ thống chính trị từ quận đến phường hoạt động có hiệu quả, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở được nâng lên theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở được kiện toàn kịp thời, đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ phù hợp với từng thời điểm, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Trong năm 2016, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở quận 11 đã đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm để cùng nhau thực hiện gồm:

1.    Tăng cường công tác lãnh đạo các cấp Ủy về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

2.    Đẩy mạnh công tác quán triệt Chỉ thị 30, Pháp lệnh 34, Nghị định 04, Nghị định 60 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở của thành phố, quận.

3.    Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Vì thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động của Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

4.   Tăng cường các buổi đối thoại, tiếp xúc, tập huấn trong nhân dân.

 


Số lượt người xem: 9938    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm