SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
3
1
9
9
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 15 Tháng Tám 2015 9:50:00 SA

Chia sẻ cách làm và kinh nghiệm về công tác dân vận trong tình hình mới

Nhằm tạo điều kiện cho các cấp Ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, phường, khu phố chia sẻ cách làm và kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XI) về “Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”;

Vừa qua, tại Phòng họp Ban chấp hành Đảng bộ quận, Quận ủy 11 đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề về cách làm và kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XI). Ông Ngô Văn Luận – Bí thư Quận ủy quận 11 chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, sau nội dung báo cáo đề dẫn của Ban Dân vận Quận ủy, các đại biểu đã cùng nhau tham luận 04 vấn đề trọng tâm:

1.      Công tác quán triệt, triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XI) về “Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” tại chi bộ, Đảng bộ.

2.      Những giải pháp và kinh nghiệm của cấp Ủy Đảng trong công tác chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

3.      Sự lãnh đạo của cấp Ủy Đảng trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội với Ủy ban nhân dân trong công tác dân vận.

4.      Các giải pháp đưa ra hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hướng về cơ sở, sát với định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong thời gian qua, các cấp Ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội được tổ chức thực hiện có hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội; tích cực chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, công nhân, sinh viên, người lao động, đồng bào các dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động; từng bước nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp với chính quyền, thường xuyên củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, động viên nhân dân vượt khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra.

Hội nghị giao ban chuyên đề lần này sẽ giúp cho cấp Ủy và từng cán bộ, đảng viên rút kinh nghiệm và làm tốt hơn công tác dân vận trong tình hình hiện nay; tạo chuyển biến trong nhận thức và tổ chức thực hiện công tác dân vận ở các cấp, các ngành trong quận, nhất là công tác dân vận của chính quyền; chấn chỉnh tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến và tận tụy phục vụ nhân dân.

 


Số lượt người xem: 8623    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm