SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
6
5
9
2
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 20 Tháng Giêng 2015 9:05:00 SA

“Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 11 đã tiến thêm một bước”

Đó là phát biểu của ông Trần Tấn Ngời - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh trong buổi hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 11 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và Tổng kết công tác Mặt trận năm 2014 vừa diễn ra tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 11.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc quận trong năm 2014 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ban ngành, đoàn thể và các giới quần chúng. Hệ thống Mặt trận đã phối hợp tốt với các tổ chức thành viên tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc qua các giai đoạn cách mạng. Các hình thức tuyên truyền đều lồng ghép vào các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”… Những buổi tuyên truyền đều thu hút sự quan tâm chú ý của người dân. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đăng ký thực hiện 6 tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” đã được Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận tổ chức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ Mặt trận. Là quận có đông đồng bào người Hoa, hệ thống Mặt trận đã tuyên truyền vể chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về Biển đông.

Tính đến nay, toàn quận đã có 10 phường được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị, có 59 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, có 95% số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt. Đã xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm văn minh - sạch đẹp, có 67 Tổ tự quản tuyến đường và 81 Tổ tự quản tuyến hẻm. Mô hình quản lý “5+1” đã được Mặt trận và các ngành phối hợp thực hiện đạt hiệu quả cao, nhiều đối tượng sau thời gian quản lý, giáo dục theo mô hình này đã có công việc làm, thu nhập tương đối ổn định. Việc chăm lo cho người nghèo đúng theo đối tượng giúp cho người nghèo từng bước ổn định cuộc sống. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tổ chức thực hiện có hiệu quả như: đôn đốc dự án cải tạo, mở rộng đường Tân Hóa, kênh Tân Hóa - Lò Gốm cùng với việc chăm lo đời sống của người dân tái định cư tại chung cư Tân Phước... Song song đó, công tác đối ngoại nhân dân, công tác Dân tộc - Tôn giáo và hoạt động của các tổ chức thành viên cũng có nhiều thuận lợi.

Nhìn chung, với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận được tập trung, đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt, như đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tập hợp, vận động các giới tham gia các phong trào của Mặt trận. Nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động xã hội do Trung ương, thành phố phát động, góp phần tạo môi trường sống lành mạnh, trong sạch trên địa bàn quận. Nhân dịp này, có 8 kỷ niệm chương được trao tặng, 27 tập thể, 61 cá nhân và 20 gương người tốt việc tốt được khen thưởng. 


Số lượt người xem: 4391    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm