SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
6
8
3
0
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 21 Tháng Sáu 2012 11:00:00 SA

Hội nghị phổ biến, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 4 ban chấp hành Trung ương đảng

Thực hiện Kế hoạch số 281-KH/ĐU ngày 10 tháng 05 năm 2012 của Đảng ủy Sở Cảnh sát PCCC TP.Hồ Chí Minh về Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Vừa qua, Đảng ủy Phòng Cảnh sát PCCC Quận 11 đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên toàn đơn vị.

Trong Hội nghị, cán bộ chiến sỹ được phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết, Chỉ thị và Kế hoạch triển khai của Bộ Chính trị; Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Thành ủy và Đảng ủy Công an Trung ương; nghiên cứu 5 dự thảo kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Phòng, gồm: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ủy Phòng; Hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình, phê bình của Đảng ủy Phòng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Kế hoạch thực hiện các nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; về cơ chế, chính sách của Nghị quyết Trung ương 4 trong lực lượng Cảnh sát (CS) PC&CC thành phố; Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong Đảng bộ Phòng; Hướng dẫn của Đảng ủy Phòng về triển khai công tác tư tưởng và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 trong lực lượng CS PC&CC TP.Hồ Chí Minh.  

Cán bộ, đảng viên toàn Phòng đã tham gia thảo luận nghiêm túc tại các tổ với nhiều ý kiến góp ý, hầu hết các ý kiến phát biểu, góp ý đều khẳng định sự nhất trí rất cao với Nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị; của Thành ủy; Đảng ủy Công an Trung ương và của Đảng ủy Sở. Có nhiều ý kiến góp ý đối với dự thảo các Kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 của Đảng ủy Phòng.

Sau Hội nghị, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Thanh Hưởng – Bí thư Đảng ủy Phòng, toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã tỏ rõ quyết tâm và hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Cán bộ, đảng viên Phòng Cảnh sát PC&CC quận 11 tham dự Hội nghị phổ biến quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hưởng – Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát PC&CC quận 11 phát biểu quán triệt Hội nghị.


Số lượt người xem: 5378    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm